Nieuwe naam: 'Fonds Kind & Handicap'

 Stinafo - Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind - is verder gegaan onder de naam Fonds Kind & Handicap. Een nieuwe naam vraagt om een nieuwe website. Daar zijn we druk mee bezig. Tot die tijd kun je deze website gewoon gebruiken voor aanvragen, donaties, het aanmelden voor onze nieuwsbrief, etc.

Meer informatie

 

Missie en beleid

Het is de missie van Stinafo om kinderen met een beperking gewoon mee te kunnen laten doen in onze maatschappij. Wij vechten voor hen die door ontoereikende regelgeving of het ontbreken van middelen hierin beperkt worden. 

Het bestuur van Stinafo licht graag een aantal uitgangspunten van het beleid toe:

  • bestuurders zetten zich vrijwillig in en zijn onbezoldigd
  • beschikbare middelen worden direct aan doelstelling besteed
  • geen overheidssubsidies i.v.m. handhaven onafhankelijkheid  

Help ook!

Waar anderen stoppen

Veel kinderen krijgen helaas niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Dat komt omdat regelgeving en het werk van instanties vaak niet goed op elkaar aansluit en er minder geld vanuit de overheid beschikbaar is.

Daarom helpen we o.a. met aangepaste vervoer-, leer- en hulpmiddelen. Zodat ze kunnen meedoen en ook zij hun dromen waar kunnen maken! Die hulp is alleen mogelijk door de steun van velen. Uw donatie telt en samen maken we het verschil. Alvast bedankt!

Doneer nu

"‘Iedereen is anders. Dat is niet eng, maar juist leuk en leerzaam. En iedereen heeft dromen, ook mensen met een handicap. Stinafo helpt kinderen die ‘anders’ zijn hun dromen waar te maken. Daarom vind ik het werk van Stinafo belangrijk!’" - Dewi Reijs, actrice maar ook regisseur o.a. van de jeugdfilm Debiel.
  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate