Donateur Nick op bezoek

bij projecten in Suriname

Donateur aan het woord

Mijn vrouw en ik steunen al een aantal jaren het mooie werk van Stinafo. Dit najaar was ik in de gelukkige omstandigheid om met mijn zoon Nico Teunissen (bestuurslid Stinafo) mee te gaan naar Suriname. Hij ging op werkbezoek en ik ging voor een vakantie. Uit interesse ben ik met hem mee gegaan naar een aantal te bezoeken projecten van Stinafo.

Nick Teunissen

"Ik was vooral onder de indruk zoals de juffen (zo worden ze genoemd) met de leerlingen omgaan. De manier van benaderen sprak mij erg aan."

Er moesten, naast veel andere afspraken, ook twee scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs worden bezocht. Deze scholen worden voor een deel ondersteund door Stinafo. Wij werden op beide scholen hartelijk ontvangen. Ik was vooral onder de indruk zoals de juffen (zo worden ze genoemd) met de leerlingen omgaan. De manier van benaderen sprak mij erg aan. De kinderen hebben een grote achterstand, ze hebben allen een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking. Zoals de leerlingen van een tekening van een fiets, met de tekst van fiets eronder, geleerd wordt om daar een zinnetje van te maken, (‘ik zit op de fiets’) vond ik geweldig. De kinderen hebben plezier en hebben het zichtbaar naar de zin op de school.

We hebben op beide scholen een uitgebreide rondleiding gehad van het schoolhoofd. Bij de eerste school, een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, hebben we ook de computerruimte bezocht waar sterk verouderde computers staan. Meer dan de helft was niet meer bruikbaar. Het was mooi om te zien en te horen dat Stinafo deze computers gaat vervangen en de docenten (en dus ook de leerlingen) gaat trainen in het gebruik hiervan. Het is als donateur goed om te zien waar een deel van de donaties naar toe gaat. Juist voor deze kinderen met een verstandelijke beperking een heel goede besteding, die ervoor gaat zorgen dat ze nog beter worden toegerust!

Op de tweede school, een school voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of meervoudige beperking, is uitgebreid gesproken over samenwerking met de verschillende scholen. Daarnaast is er gesproken over het aanpassen en vernieuwen van hun onderwijs, met als vraag: ‘Waar hebben deze kinderen en jongeren behoefte aan, zodat ze aan het eind van hun schoolloopbaan meer dan voldoende bagage hebben om zoveel als mogelijk zelfstandig te kunnen leven?’ Hier is grote behoefte aan. Er is iemand nodig om deze onderwijsinhoudelijke verandering in goede banen te leiden. Deze persoon wordt nu aangetrokken. Er wordt een systeem ontwikkeld, waardoor ook de leerkrachten dit proces kunnen gaan begeleiden. Ook hier zal Stinafo een deel van de kosten voor haar rekening gaan nemen.

Ik hoop dat de donaties binnen blijven komen

Ik heb tijdens de bezoeken van nabij kunnen zien wat Stinafo met hun gelden doet. Ze worden één op één ingezet om ook in Suriname de kinderen en jongeren met een beperking verder te helpen. Ik heb daar grote bewondering voor! Ik hoop oprecht dat ook de komende jaren de donaties binnen blijven komen, zodat een groot aantal zinvolle projecten blijvend gesteund kunnen worden.

Met vriendelijke groet, Nick Teunissen.

Jouw gift is meer dan geld

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate