Aanvraagformulier individueel kind

Wij helpen graag!

Doe eerst onze Quickscan om te kijken of jouw hulpvraag in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning van Stinafo. Bekijk ook de vereiste documenten die nodig zijn voor het insturen van een hulpaanvraag. Deze dien je paraat te hebben bij het insturen van jouw aanvraag, anders kan deze niet in behandeling worden genomen.

Quickscan particulier

Met onze Quickscan kun je snel kijken of je in aanmerking komt voor het aanvragen van hulp bij Stinafo. Indien jouw aanvraag geschikt is, bekijk dan vervolgens de documenten die je nodig hebt voor het insturen van jouw aanvraag.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Stinafo Quickscan individueel

Welke documenten hebben we nodig?

Voor jouw aanvraag hebben wij een aantal documenten nodig. Houd er rekening mee dat je deze bij de hand hebt op het moment dat je jouw aanvraag wilt versturen.

 • Persoonsgegevens kind & ouders/verzorgers
 • Gezinssamenstelling
 • Overzicht inkomsten & uitgaven gezin
 • Gegevens ondersteunende instantie (bijv. maatschappelijk werk of school)
 • Medische indicatie (doktersverklaring)
 • Omschrijving van de hulpvraag, gevraagde financiële bijdrage
 • Op welke wettelijke regelingen/voorzieningen is reeds beroep gedaan?
 • Overzicht overige organisaties/instanties die zijn benaderd
 • Bijlagen:
  • Kopie legitimatiebewijs aanvrager
  • Kopie IB-salarisstrook
  • Overzicht schulden
  • Recente bankafschrift, niet ouder dan twee maanden
  • Medische verklaring
  • Overzicht van alle benaderde fondsen met de bijhorende resultaten
  • Offerte ter onderbouwing van zorgvraag (indien mogelijk)

Stinafo aanvraag benodigde documenten

 • ANBI
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
 • Vriendenloterij
 • helpfreely
 • whydonate