Klachtenprocedure

Wil je iets aan ons kwijt?

Stinafo wenst haar achterban en andere geïnteresseerden juist en volledig te informeren over de activiteiten van ons fonds. Daartoe voeren wij o.a. campagnes en publiceren wij informatie in jaarverslagen, nieuwsbrieven, social media en websites. Mogelijk geven deze activiteiten, publicaties of andere uitingen, zoals vermeldingen in de media, aanleiding tot het stellen van vragen, het doen van suggesties of wellicht het indienen van een klacht. Ook kan het zijn dat je niet tevreden bent over hoe de afhandeling van je aanvraag. Voor het behandelen van klachten hebben we een klachtenprocedure opgesteld. Deze kun je hier downloaden.

klachtenprocedure downloaden

Hoe dien ik een klacht in

Je kunt een klacht indienen door onderstaand klachtenformulier in te vullen. Wil je ons liever per post een brief schrijven, dan kun je die sturen naar dit adres:

Stinafo (Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind)

Treilerdwarsweg 91

2583 DA Den Haag


Email: info@stinafo.nl

Telefoonnummer: 070 - 351 27 84

Klachtenformulier

Behandeling van klachten

Je klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvang je een bericht over de verdere afwikkeling. Mocht je niet tevreden zijn over de afhandeling van je klacht, dan kun je per e-mail of schriftelijk je bezwaar indienen bij het bestuur. Eén van de bestuursleden zal dan binnen 5 werkdagen reageren per e-mail over de verdere afhandeling.

Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht door Stinafo? Dan is er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Zij nemen alleen klachten in behandeling die reeds bij Stinafo zijn ingediend.

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate