Nalaten via testament

Een gift die volledig ten goede komt aan Stinafo

Naast familie en vrienden kun je ook Stinafo opnemen in je testament. Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze status zijn wij geen erfbelasting verschuldigd en komt je nalatenschap dus volledig ten goede aan kinderen met ene handicap of chronische ziekte.

Nalatenschappen zijn voor Stinafo - als kleine, maar zeer betrokken stichting - een waardevolle en onmisbare bron van inkomsten. Het is een enorme geruststelling dat we dankzij nalatenschappen ook voor de toekomst een vangnet voor de kinderen kunnen vormen. Samen zorgen we er zo voor dat ze altijd mee kunnen blijven doen!

Nalaten aan Stinafo kan op twee manieren: een legaat toekennen of Stinafo tot (mede-) erfgenaam benoemen.

Een legaat toekennen

Een legaat is een bepaald bedrag of goed dat je aan Stinafo nalaat en dat je specifiek laat omschrijven in je testament, bijvoorbeeld een bepaalde som geld of een waardevol schilderij.

Een legaat kan in een testament worden opgenomen, maar tegenwoordig ook met een los (aanvullend) legaat geregeld worden. Dat gaat makkelijker, sneller en kost veel minder dan het wijzigen van je testament. Informeer bij de notaris naar de kosten.

Benoem Stinafo tot (mede-)erfgenaam

Je kunt er ook voor kiezen om Stinafo als (mede-)erfgenaam te benoemen. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel van jouw nalatenschap. Voor meer informatie kun je het formulier onderaan de pagina invullen, wij nemen dan contact met je op.

Meer informatie over nalaten aan Stinafo?

Meer informatie over nalaten aan Stinafo? Neem contact op met Vanessa Veenman-Vissers via ons telefoonnummer of via het antwoordformulier. 
Zij zal u graag meer vertellen over het belang van uw nalatenschap en onze bestedingen!

 

 

"Ik draag ook graag na mijn leven bij aan een betere toekomst voor kwetsbare kinderen" - Martijn Kamp
  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate