Preventie

Niet alleen genezen, maar ook voorkomen

Kunnen handicaps en chronische ziekten voorkomen worden? Ja en nee. Niet iedere handicap of chronische ziekte is aangeboren. Door aandacht te besteden aan een aanpassing van de levensstijl (gezond eten en voldoende bewegen, bijvoorbeeld) of zoiets simpels als veiligheid in en rondom het huis kan veel leed voorkomen worden. Zo kunnen we de kans dat kinderen een handicap of chronische ziekte in de loop der jaren oplopen of ontwikkelen een beetje verkleinen.

Toch kan preventie ook een belangrijke rol spelen bij de behandeling van aangeboren handicaps of chronische ziekten. Door wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen in Nederland kan bijvoorbeeld in een veel vroeger stadium een aandoening vastgesteld worden waardoor de behandeling eerder kan beginnen of beter mogelijk is. Hierdoor kunnen de effecten van een aandoening beperkt worden. Ook hier is voorlichting cruciaal.

Helaas zullen handicaps en chronische ziekten altijd blijven bestaan en natuurlijk zullen onze mogelijkheden als stichting om hulp te bieden altijd beperkt zijn. Desondanks zal Stinafo zich blijven inzetten om binnen haar financiële kaders al het mogelijke te doen.

Obesitas

Het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht stijgt hard, met name in de jongste leeftijdsgroepen. Eén op de zeven kinderen van twee tot zes jaar is te zwaar. In totaal telt Nederland 450.000 kinderen met overgewicht en ruim zestigduizend met obesitas.

Tegen pesten

Stinafo heeft een lespakket ontwikkeld om het pesten op school tegen te gaan. In het lespakket wordt expliciet aandacht besteed aan de positie van jongeren met een zichtbare of onzichtbare beperking. Uit onderzoek is gebleken dat zij vaker dan jongeren zonder beperking slachtoffer zijn van pesten.

Zichtbaar veilig

Nog steeds gebeuren er jaarlijks veel ongelukken in het verkeer waarbij kinderen betrokken zijn. Een groot gedeelte hiervan gebeurt onderweg van- en naar school. Stinafo zet zich in om dit aantal naar beneden te krijgen, want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel! 

Help mee

Wat wij schrijven over preventie

Blogartikelen

Kinderen worden steeds dikker

Obesitas is een steeds groter wordend probleem in onze maatschappij. Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te beperken?

lees meer

Voorkom ongelukken in huis!

Welke maatregelen kunt u in en om het huis nemen om de veiligheid te vergroten? Voorkom (ernstige) ongelukken met vergaande gevolgen voor uw kinderen!

lees meer

Hoe om te gaan met pesten?

Dat pesten vergaande gevolgen kan hebben horen we helaas maar al te vaak in het nieuws. Zeker kinderen met een beperking zijn een kwetsbare groep.

lees meer

"Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen."