Kawasaki

Een infectieziekte bij jonge kinderen

Jaarlijks krijgen ongeveer 650 Nederlandse kinderen de ziekte van Kawasaki. De meeste patiëntjes zijn jonger dan vijf jaar wanneer ze de ziekte krijgen die een ontsteking van bloedvaten door het hele lichaam veroorzaakt.

Wat is Kawasaki?

De ziekte van Kawasaki is vernoemd naar een Japanse arts die de aandoening voor het eerst beschreef in 1967. De oorzaken van de ziekte zijn niet precies bekend, maar erfelijke aanleg lijkt een rol te spelen in het krijgen van de ziekte. Het kenmerkt zich door hoge koorts en de patiëntjes hebben vaak een ontsteking van het mondslijmvlies. Ook zijn hun lippen, tong en keelholte vuurrood gekleurd. Ook de rest van de huid is opvallend uitgeslagen.

Na de koortsperiode, waarop paracetamol geen invloed heeft, lijken de kinderen beter te worden. Juist dan is de ziekte erg gevaarlijk; de kans op een ontsteking van de kransslagaderen van het hart is dan het grootst. Ook kunnen er aneurysma's optreden in deze fase. Het is dus belangrijk dat de ziekte tijdig herkend wordt om dit te voorkomen. Om te voorkomen dat de kinderen blijvende, zware hartbeperkingen oplopen is het belangrijk dat er snel een juiste diagnose gesteld wordt en dat ouders en artsen bekend zijn met de symptomen van de ziekte van Kawasaki.

Kawasaki herkennen

Er zijn een aantal symptomen die wijzen op een mogelijke Kawasaki-infectie. De belangrijkste en meest opvallende hiervan zijn; 

 • Koorts
 • Vuurrode huiduitslag
 • Bleek gezicht
 • Bloedarmoede
 • Moeheid
 • Rode ogen
 • Droge en soms felrode lippen
 • Bulten op de huid

Recente onderzoeksresultaten

De ziekte van Kawasaki gaat in 25% van de gevallen gepaard met een verwijding van de kransslagaders, wat een belangrijke oorzaak kan zijn van vaatlijden en een hartinfarct op jonge leeftijd. Naar dit gevolg op langere termijn werd weinig onderzoek gedaan, waardoor Stinafo besloten heeft hier zelf in te investeren. Door bij zo’n 300 jonge patiënten de dikte van de halsvaten te analyseren die we al langere tijd in het AMC vervolgen, hoopten we iets te kunnen zeggen over het risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. 

Bij kinderen met middelgrote afwijkingen aan de kransslagaders was er een dikkere IMT in eerste instantie te zijn die verder niet normaliseerde met het ouder worden. Bij kinderen met grote afwijkingen aan de kransslagaders was er zelfs sprake van een toename van de verdikking bij het ouder worden.  

Wat leren we hiervan? Allereerst dat de ziekte van Kawasaki niet alleen een ziekte van de kransslagaders en het hart is, maar ook de andere grote slagaders wel degelijk bij de ziekte betrokken zijn. Uit dit onderzoek komt dus ook voor het eerst duidelijk naar voren dat er een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is voor patiënten die samenhang leek te hangen met de mate van afwijkingen aan de kransslagaders. Het is dus belangrijk dat deze kinderen en later volwassenen onder controle blijven en niet uit controle ontslagen worden. Voor meer informatie over recente onderzoeksresultaten verwijzen we u graag door naar onze blogs onderaan deze pagina.

Wat wij schrijven over Kawasaki

Blogartikelen

Gevolgen op de lange termijn

Wat zijn de gevolgen van Kawasaki op de langere termijn? Wij steunden onderzoek hier naar en delen de recente stand van zaken.

lees meer

Hoe ziet de behandeling eruit?

Een correcte diagnose en snelle behandeling zijn cruciaal bij de ziekte vna Kawasaki. Hoe ziet de behandeling er eigenlijk uit?

lees meer

Hoe beïnvloedt Kawasaki de psyche?

Toen ouders kenbaar maakten dat hun kind zich psychisch anders leek te gedragen sinds Kawasaki heeft Stinafo het KLIK onderzoek hiernaar mogelijk gemaakt.

lees meer

Help jij ook mee?

Help jij ook mee om het onderzoek naar deze ziekte mogelijk te maken? De inzichten zijn hard nodig om vroegtijdige signalering en behandeling mogelijk te maken zodat er niet onnodig slachtoffers vallen. 

Doneer nu

 • ANBI
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
 • Vriendenloterij
 • helpfreely
 • whydonate