Over Stinafo

Stichting Nationaal Fonds het Gehandicapte Kind

Stinafo zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Veel van hen krijgen helaas niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Dat komt omdat regelgeving en het werk van instanties vaak niet goed op elkaar aansluit en er minder geld vanuit de overheid beschikbaar is.

Stinafo wil deze jongeren een eerlijke kans geven. Daarom helpen we o.a. met aangepaste vervoer-, leer- en hulpmiddelen. Zodat ze kunnen meedoen en ook zij hun dromen waar kunnen maken!

Dit doen wij op basis van drie pijlers: directe hulp, onderzoek en voorlichting.

Missie en beleid

Het is de missie van Stinafo om kinderen met een beperking gewoon mee te kunnen laten doen in onze maatschappij. Wij vechten voor hen die door ontoereikende regelgeving of het ontbreken van middelen hierin beperkt worden. 

Het bestuur van Stinafo licht graag een aantal uitgangspunten van het beleid toe:

 • bestuurders zetten zich vrijwillig in en zijn onbezoldigd
 • beschikbare middelen worden direct aan doelstelling besteed
 • geen overheidssubsidies i.v.m. handhaven onafhankelijkheid  

Ik wil meehelpen

"Mede dankzij Stinafo genieten jong en oud al 5 jaar lang van een speelvoorziening die ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. De Vereniging Dorpsbelangen Harkstede is nog steeds erg blij met de bijdrage" - Anke

ANBI

Stinafo beschikt over het ANBI keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dit kan een stichting alleen zijn, wanneer ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI instellingen en hun donateurs genieten een aantal fiscale voordelen. 

Jaarverslagen

Ieder jaar maakt een accountant de financiële jaarrekening op voor Stinafo en legt hij een accountantsverklaring af. Onze financiële resultaten per jaar kun je vinden in de onderstaande jaarrekeningen. Volledige jaarverslagen zijn tegen €10,- per verslag op te vragen via info@stinafo.nl.

2017  2016  2015  2014

CBF Erkend

Stinafo is tevens een door het CBF erkend "Goed Doel". Het CBF omschrijft de erkenning o.a. als: 'Erkenning betekent dus feitelijk dat een organisatie de boel goed op orde heeft. Daarbij letten we op een verantwoorde inrichting van de organisatie, helderheid omtrent doelstellingen en activiteiten, zekerheid over de besteding van gelden en de toegankelijkheid van belangrijke documenten zoals een jaarverslag.'

Ons bestuur

Stinafo wordt aangestuurd door haar bestuur dat is samengesteld uit personen met verschillende achtergronden, kennis en vaardigheden. Wat ze delen is een drive om anderen te helpen en zich in te zetten voor kinderen met een handicap of chronische ziekte. Zij worden niet financieel beloond voor hun tijd en inzet en ontvangen enkel een tegemoetkoming voor de gemaakte onkosten. De samenstelling van ons bestuur is als volgt:

 

 • Voorzitter H.H.A.S. van Bijnen (CEO Sathom SARL)
 • Secretaris vacature
 • Penningmeester N. Teunissen (hoofd afdeling Sport & Cultuur bij De Onderwijsspecialisten en bestuurslid van Stichting Basketball Experience NL)
 • M. Rota (eigenaar Sports & Movements en adviseur Sport2All)
 • T. Bruijns

Beloningsbeleid

Wij hanteren een duidelijk beleid ten aanzien van beloningen.

- Bestuurders worden niet beloond, alleen onkosten vergoed.
- Jaarlijks worden de honoreringen van onze medewerkers bezien: aanpassingen vinden plaats op basis van presentaties, leeftijd en financiële ruimte die door de omstandigheden geboden wordt. Deze dienen wel steeds in verhouding te staan tot hetgeen in de branche betaald wordt. Waarbij de CAO Welzijn richtinggevend is.

Stinafo werkt o.a. samen met

Stinafo De Witte VogelStinafo Zapp      Stinafo In-Soo Productions     Stinafo Pameijer

Stinafo Partner        Stinafo AMC           Stinafo DUO Market Research    Stinafo Madurodam Manege

 
 • ANBI
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
 • Vriendenloterij
 • helpfreely
 • whydonate