Over Stinafo

Stichting Nationaal Fonds het Gehandicapte Kind

Stinafo zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Veel van hen krijgen helaas niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Dat komt omdat regelgeving en het werk van instanties vaak niet goed op elkaar aansluit en er minder geld vanuit de overheid beschikbaar is.

Stinafo wil deze jongeren een eerlijke kans geven. Daarom helpen we o.a. met aangepaste vervoer-, leer- en hulpmiddelen. Zodat ze kunnen meedoen en ook zij hun dromen waar kunnen maken!

Dit doen wij op basis van drie pijlers: directe hulp, onderzoek en voorlichting.

Directe hulp

Zowel individuele kinderen als instellingen voor gehandicapte kinderen helpen wij door het verschaffen van hulpmiddelen en ondersteuning. Denk hierbij aan bijvoorbeeld woning, vervoer- en leermiddelen. 

Lees meer...

Onderzoek

Door onderzoek naar chronische ziekten en handicaps mogelijk te maken ontstaan belangrijke nieuwe inzichten. Zo kunnen diagnoses in een eerder stadium gesteld worden, behandelmethoden verbeterd worden en kan de directe omgeving beter met de aandoening leren omgaan.

Lees meer...

Voorlichting

De beeldvorming in de samenleving over gehandicapte kinderen is niet altijd even genuanceerd en positief. Dat bemoeilijkt een normale omgang en de gewenste integratie. Daarom geven wij voorlichting aan o.a. algemeen publiek, ouders, verzorgers, hulpverleners en overheden.

Lees meer...

Transparantie

Transparantie vinden wij enorm belangrijk en als ANBI (algemeen nut beogende intelling) zijn wij ook verplicht inzicht te geven in een aantal documenten en gegevens die informatie verschaffen over onze werkwijze, de stichting zelf en ons bestuur. U vindt deze gegevens en meer informatie over ANBI en de fiscale voordelen die dit u als donateur kan bieden hier.

Stinafo ANBI

Erkenning

Stinafo is tevens een door het CBF erkend "Goed Doel'. Het CBF omschrijft de erkenning o.a. als: 'Erkenning betekent dus feitelijk dat een organisatie de boel goed op orde heeft. Daarbij letten we op een verantwoorde inrichting van de organisatie, helderheid omtrent doelstellingen en activiteiten, zekerheid over de besteding van gelden en de toegankelijkheid van belangrijke documenten zoals een jaarverslag.'

Wat wij schrijven over handicaps

Blogartikelen

In 4 jaar naar een behandelmethode

Het Syndroom van Usher houdt in dat mensen zowel doof als blind worden. Stinafo steunt onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte.

lees meer

Voorkom pesten

Kinderen met een handicap lopen maar liefst 5 keer zoveel kans om gepest te worden dan kinderen zonder handicap. Hoe kunnen we dit voorkomen? En hoe kunt u hier als ouder mee omgaan?

lees meer

Obesitas is volksziekte nummer 1

Kinderen worden steeds dikker en dit heeft vergaande gevolgen. Ook kan obesitas medische oorzaken hebben. 

lees meer

"Mede dankzij Stinafo genieten jong en oud al 5 jaar lang van een speelvoorziening die ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. De Vereniging Dorpsbelangen Harkstede is nog steeds erg blij met de bijdrage" - Anke
  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate