Transparantie

Eerlijk en open; dat is de basis van onze werkwijze

Wij zijn graag open over onze werkwijze en hoe wij mede met uw hulp kinderen met een handicap of chronische ziekte helpen. Op deze pagina vindt u dan ook informatie over onze stichting, bestuur en keurmerken. Mocht u nog verdere vragen hebben dan staan we u graag te woord!

Wat is ANBI?

Stinafo heeft een ANBI status, wat inhoudt dat wij een door de Belastingdienst erkende 'Algemeen Nut Beogende Instelling' zijn. Deze status stelt als eis dat de stichting zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI instellingen en hun donateurs genieten een aantal fiscale faciliteiten; 

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van belasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. 
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapbelasting.
 • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt dat vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Er zijn een aantal gegevens die naar de regels van ANBI gepubliceerd dienen te worden op de website van de instelling. U vindt deze gegevens op deze pagina. 

Ons bestuur

Stinafo wordt aangestuurd door haar bestuur dat is samengesteld uit personen met verschillende achtergronden, kennis en vaardigheden. Wat ze delen is een drive om anderen te helpen en zich in te zetten voor kinderen met een handicap of chronische ziekte. Zij worden niet financieel beloond voor hun tijd en inzet en ontvangen enkel een tegemoetkoming voor de gemaakte onkosten. De samenstelling van ons bestuur vind je onderaan deze pagina.

Extra gegevens

De volgende documenten en informatie vindt u via de links hieronder. 

Beloningsbeleid

Wij hanteren een duidelijk beleid ten aanzien van beloningen.

- Bestuurders worden niet beloond, alleen onkosten vergoed.
- Jaarlijks worden de honoreringen van onze medewerkers bezien: aanpassingen vinden plaats op basis van presentaties, leeftijd en financiële ruimte die door de omstandigheden geboden wordt. Deze dienen wel steeds in verhouding te staan tot hetgeen in de branche betaald wordt. Waarbij de CAO voor bejaardenhuissector richtinggevend is.

Bestuur

Voorzitter H.H.A.S. van Bijnen (CEO Sathom SARL)
Secretaris C.A. Mau Asam (gepensioneerd)
Penningmeester N. Teunissen (hoofd afdeling Sport & Cultuur bij De Onderwijsspecialisten en bestuurslid van Stichting Basketball Experience NL)
M. Rota (eigenaar Sports & Movements en adviseur Sport2All)
T. Bruijns 

Jaarverslagen

Ieder jaar maakt een accountant de financiële jaarrekening op voor Stinafo en legt hij een accountantsverklaring af. Onze financiële resultaten per jaar kunt u vinden in de onderstaande jaarrekeningen. Volledige jaarverslagen zijn tegen €10,- per verslag op te vragen.

2017  2016  2015  2014

Verificatie

Naam instelling: STICHTING NATIONAAL FONDS HET GEHANDICAPTE KIND, RSIN/fiscaal nummer: 9290825. 

Meer vragen?

Heeft u aanvullende of overige vragen? Neem contact met ons op

"Merel keek vol trots in de spiegel, en zei: "Mama ik kan niet geloven dat ik nu twee oortjes heb. Ik kan zelfs mijn haar achter mijn oren doen!"" - Mandy, moeder van Merel
 • ANBI
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
 • Vriendenloterij
 • helpfreely
 • whydonate