Voorlichting

Iedereen is onderdeel van onze maatschappij

Één van de drie pijlers van Stinafo is voorlichting. Door ons in te zetten voor verschillende voorlichtingsprojecten streven we ernaar om het aantal kinderen met een handicap of chronische ziekte te verminderen, hen zich meer onderdeel te laten voelen van onze maatschappij en nog veel meer. Op deze pagina lees je er alles over!

Hoe ga je om met mensen met een beperking?

In Nederland vinden we dat iedereen moet kunnen meedoen aan onze samenleving. Maar dat is  helaas niet altijd het geval. Mensen met een handicap lopen regelmatig letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. In ons land hebben ruim 2 miljoen mensen één of meer handicaps. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening.

Meedoen met een handicap is nog niet vanzelfsprekend. Omdat de winkel niet toegankelijk is met een rolstoel. Of omdat ze een website niet kunnen lezen of de gesproken teksten op het internet niet kunnen horen. Of omdat ze niet serieus worden genomen. Bijvoorbeeld als een ober hen niet aanspreekt, maar de begeleider. 

Debiel scholentour

Als je verstandelijk gehandicapt bent of maar enigszins anders bent kun je als kind in hele moeilijke situaties terecht komen. Van onschuldige plagerijtjes tot heel veel erger. Met de korte film "Debiel" gekoppeld aan een workshop met rollenspellen leren we kinderen zich te verplaatsen in een ander en zo te ervaren dat we juist heel veel gemeen hebben. 

Met als voorbeeld de verstandelijke gehandicapte Rahima in de film "Debiel" wordt uitgelegd dat het niet 'eng' is als iemand anders is. Maar dat het juist leuk en leerzaam. Hoe ziet de wereld eruit van iemand met verstandelijke handicap? Vaak is dit niet zo veel anders dan iemands eigen leven. Iedereen heeft dromen, ook de hoofdpersoon in de film. En juist door zichzelf te zijn lukt het haar om haar droom te realiseren.

Iedereen voelt zich wel eens 'anders' dan de rest, dat maakt het onderwerp juist universeel en herkenbaar. Met name de sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen worden aangesproken tijdens de workshop en verder ontwikkeld.

Pestproject

Kinderen die 'anders' zijn lopen meer kans om gepest te worden op school. Pesten kan vergaande gevolgen hebben voor een kind; het voelt zich ongelukkig, zondert zich af van leeftijdsgenootjes en familie en soms eindigt het zelfs in zelfmoord. Stinafo wil voorkomen dat kinderen met een beperking zich buitengesloten voelen in de maatsschappij, op wat voor manier dan ook. Daarom zetten wij ons in om bewustzijn te creëren op scholen en kinderen les te geven over pesten en de gevolgen daarvan. Hiervoor hebben wij een lespakket 'Wat je pest ben je zelf!' ontwikkeld wat door scholen gebruikt kan worden om pesten te voorkomen en aan te pakken. Dit pakket is hier te bestellen.

Stinafo pestproject

Stinafo Veilig Verkeer

Veilig in het verkeer

Per jaar zijn er 23.000 verkeersongevallen in Nederland waarbij een kind tot 12 jaar betrokken is. Vijf tot zeven op de honderd houdt hier blijvend letsel aan over. Dit betekent een jaarlijks aantal van 1.600 jeugdige verkeerslachtoffers met blijvend letsel per jaar en zelfs 9 dodelijke slachtoffers onder de 14 jaar. Dit zijn schrikbarende aantallen, vind je ook niet? 

Vooral in de donkere maanden is er volgens het CBS de laatste jaren een stijging in het aantal jonge slachtoffers te zien, waarbij beperkte en slechte zichtbaarheid van onze kinderen in het verkeer vaak een belangrijke oorzaak is. Kinderen zijn kwetsbare en onervaren deelnemers aan het verkeer. Ervaring leert dat ongeveer de helft van het aantal ongevallen plaats vindt van en naar school. Verbetering van verkeersveiligheid rondom scholen heeft al jarenlang de aandacht. Welbekende campagnes zijn 'De scholen zijn weer begonnen' en de verkeerseducatieve lessen voor kinderen zoals het behalen van een fietsdiploma.

Stinafo gaat nu een stap verder en wil de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer vergroten. Hiervoor stelt Stinafo kosteloos reflecterende hesjes beschikbaar aan kinderen van de basisscholen in de groepen 5/6, vergezeld van lesmateriaal voor de leerkrachten. Kinderen gaan ons aan het hart en hun veiligheid staat voorop.

Wat wij schrijven over voorlichting

Onze blogartikelen over onderwerpen met betrekking tot preventie vindt u hieronder.

Klik onderzoek

Wat zijn de verdere gevolgen van de ziekte van Kawasaki op kinderen? Ondervinden zij problemen op latere leeftijd die hiermee verbonden zijn?

lees meer

Hoe kunt u pesten aanpakken?

Pesten is een groot probleem. Gehandicapte kinderen lopen maar liefst 5x zoveel kans om gepest te worden.

lees meer

Kinderen worden steeds dikker

Obesitas is een steeds groter wordend probleem in onze maatschappij. Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te beperken?

lees meer

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate